اسلاید اصلی اول
اسلاید اصلی دوم
            

نمایشگاه تلکام 95

بازدید مسئولان از غرفه مرکز یادگیری استانداردهای ایمنی وآتش‌نشانی در نمایشگاه تلکام 95